Paul  A.  Tas,  arts  MBA

tel./fax :  084-8763958

email :  info@cenvec.nl

 

Cenvec Consulting is opgericht met het doel bedrijven/werkgevers te adviseren inzake bedrijfsgeneeskunde en arbobeleid. Dit gebeurt via direct contact of via de bij een bedrijf aangesloten arbodienst.

Cenvec Consulting beschikt daarnaast over kennis en ervaring op het gebied van bedrijfskunde en is daarom ook actief als organisatieadviesbureau.

Desgevraagd kunnen dus een of meerdere van de volgende adviesfuncties ingevuld worden :


Medisch :

Bedrijfsgeneeskundige beoordelingen van werknemers ter bepaling van mate van arbeidsongeschiktheid, met de hierbij behorende adviezen. Alle aspecten m.b.t. Wet Verbetering Poortwachter worden in acht genomen.

Alle soorten medische keuringen van huidige en toekomstige werknemers.

Advies aan werkgevers inzake arbobeleid in brede zin.


Niet-medisch :

Analyse en advies betreffende organisatie gerelateerde problemen, bedrijfsstrategie en marketing.

Interim-management.

Investerings- en beleggingsadvies.


Adviesopdrachten worden uitgevoerd op freelance basis.

Voor verdere informatie en/of het bespreken van een opdracht, gelieve contact op te nemen via :

 

tel./fax :  084-8763958

email :  info@cenvec.nl